Sgg

Seksueel grensoverschrijdend gedrag - Goede Praktijken

‘Sport met grenzen’ project ICES  

ICES heeft samen met de sportsector en experts van Sensoa en Childfocus tools ontwikkeld rond seksueel grensoverschrijdend gedrag in de sport. Verder is er een vormingsaanbod, een ludiek filmpje, deurhangers, foto’s… Heel wat materiaal dus om rond dit thema in jouw sportorganisatie aan de slag te gaan.

Lees meer

Project ‘seksuele intimidatie’ NOC NSF

NOC*NSF heeft in samenwerking met de bonden een structuur opgezet om seksuele intimidatie in de sport te voorkomen en waar nodig hulp te kunnen bieden. Er is een beleid waarbij een samenhangend stelsel van maatregelen zowel primaire preventie (tegengaan van seksuele intimidatie) als secundaire preventie (voortduren en herhalen voorkomen) als ook de opvang bij incidenten en sanctionering ten gevolge van overtredingen optimaal waarborgt.

Lees meer

ONE in FIVE campagne van de Raad van Europa

Aangezien één op vijf kinderen in Europa slachtoffer is van seksueel geweld, lanceerde de Raad van Europa in 2010 de overkoepelende campagne ‘One in five’. Het doel is enerzijds de ondertekening, bekrachtiging en implementatie van ‘het verdrag inzake de bescherming van kinderen tegen seksuele uitbuiting en misbruik’. Anderzijds doelt de campagne op het verschaffen van kennis en instrumenten die nodig zijn voor preventie, opvang en bewustwording.

Lees meer

Seksueel misbruik campagne van het IOC

Het IOC heeft op zijn website informatie over seksuele intimidatie, gender intimidatie, seksueel misbruik, homofobie, hazing en bystanding. Er is naast een promotiefilmpje een interactieve module met fictieve getuigenissen voor enerzijds federaties en organisaties en anderzijds atleten en trainers. Dit verhoogt de bewustwording rond het onderwerp.

Lees meer

Basketbalclub met afspraken rond digitale media in de kleedkamer

Basketbalclub Croonen Lommel heeft duidelijke afspraken rond kleedkamergebruik en digitale media. Volgende afspraak is opengenomen in het intern reglement: “Het is ten strengste verboden te fotograferen of te filmen tijdens het douchen of in de kleedkamers. Bij overtredingen wordt streng gesanctioneerd”.

Lees meer

Seksuele opleiding en begeleiding voor voetbalspelers

In de Engelse club ‘Brighton and Hove Albion’ krijgen spelers les over wetgeving en ethiek aangaande seksuele toestemming. Het is de eerste club die opleiding en begeleiding aanbiedt aan haar jonge mannelijke en vrouwelijke spelers. De sessies zijn vertrouwelijk en worden geleid door politie en een psychotherapeut.

Lees meer

Sport respects your rights

‘Sport respects your rights’ is een Europees project om seksueel geweld en misbruik tegen te gaan. Jonge sporters kregen een platform om de bewustwording bij medesporters en de bredere sportomgeving te doen groeien. Dit gaf hen de kracht om als ambassadeurs van de sociale verandering in gang te zetten.

Lees meer

Ju Jitsu federatie maakt actief werk van het thema SGG

Sinds 2012 werkt de V.J.J.F. samen met ICES om de instrumenten van ‘Sport met grenzen’ uit te werken. Naast deze leerrijke input communiceert de federatie ook actief de informatie, hulplijn 1712 en de vormingen.

Lees meer

Op de hoogte blijven van onze activiteiten?