Armoede

Armoede - Instrumenten

Online vorming ISB: Sport en Armoede

Opleiding voor de lokale sportprofessional om te werken rond sport en mensen in armoede. Concreet betekent dit:
SENSIBILISEREN: Iedereen bewustmaken om aandacht te hebben voor mensen in armoede in sport
KENNIS: Zorgen dat iedereen de belangrijkste principes kent en basiskennis heeft om te werken rond sport en armoede
VAARDIGHEDEN: Door concrete projecten inspiratie en handvaten geven om actie te ondernemen.

De opleiding bestaat uit 5 hoofdstukken
1. Maak kennis met armoede en mensen in armoede
2. Blikken op armoede. Hoe kijken we naar armoede
3. Sportparticipatie van mensen in armoede
4. Samenwerkingen
5. Sport als middel voor mensen in armoede

Lees meer

Website VSF ‘Laagdrempelige sportclub’

De website ‘Laagdrempelige sportclub’, een initiatief van de Vlaamse Sportfederatie (VSF), richt zich op clubs die hun drempels willen verlagen. Vanuit een oplossingsgerichte benadering wordt gefocust op zes brede thema’s: sportclubcultuur, communicatie, inschrijving, financiën, toegankelijkheid en clubbinding. Daarnaast biedt de website ook 20 taaltips.

Lees meer

Online gids ‘(K)rap op sportkamp’

De online gids ‘(k)rap op sportkamp’ bevat een uitgewerkt stappenplan vol tips en tricks om de participatiedrempels voor kinderen in armoede zoveel mogelijk te verlagen. De website richt zich zowel op sportfederaties als op sportdiensten. Je vindt er meer uitleg over het voeren van promotie en gerichte acties, kwaliteitsvolle begeleiding op het kamp, de zoektocht naar sociale partners, het toegankelijk maken van de inschrijvingen en de kostprijs en de nazorg en doorstroom naar de lokale clubs.

Lees meer

Spaar- en voordeelprogramma UiTPAS

UiTPAS is een spaar- en voordeelprogramma dat de financiële en communicatieve drempel voor mensen in armoede naar beneden wil halen. Hierbij werken lokale overheden, mensen in armoede en (sport)clubs en verenigingen samen om het kortingsprogramma uit te werken en in te zetten op de verschillende drempels. Voorbeelden vind je al vandaag in de regio Aalst, Brussel, Gent, Oostende en regio Zuidwest.

Lees meer

JES ‘Sport extended – Aan de slag met de maatschappelijke meerwaarde van sport in steden’

Jeugd en Stad (JES) heeft een uitgebreid gedocumenteerd instrument ontwikkeld omtrent de maatschappelijke rol van sport in steden. Met een positief verhaal wil JES clubs leren omgaan met stedelijke diversiteit en een kwetsbaar publiek. De focus ligt op het competentiegericht en participatief werken, vorming met een verlaagde drempel en het belang van sterke netwerken. Verder vind je er nog heel wat praktijkvoorbeelden, de oproep tot een verenigingsondersteuner en een wetenschappelijke insteek.

Lees meer

Publicatie Jespo ‘Hoge sprongen, lage drempels’

Jespo (JEugdSPOrt), de omnisportvereniging voor de Antwerpse jeugd, wil alle kinderen de kans geven om te sporten buiten de schooluren, met als doel motiverend, oriënterend, democratiserend, integrerend, sociaal en drempelverlagend te zijn. De doelstelling van de publicatie ‘Hoge sprongen, lage drempels’ over het participatieproject ‘Jespo spo(o)rt aan’, was een continue aandacht voor diversiteit, gebaseerd op vier pijlers: partners, deskundigheid, toeleiding en vrijwilligers en sportgroepen.

Lees meer

IOC ‘Sport for all’

De ‘Sport for all’ commissie van het IOC wil dat iedereen kan profiteren van de sociale en gezondheidsvoordelen van sport. Daarom voorziet het in deze publicatie heel wat project management tools om een ‘sports for all’ programma te implementeren. Deze worden aangevuld door tal van internationale casestudies ter inspiratie. Dit alles verloopt in samenwerking met internationale sportfederaties, nationale Olympische comités, nationale sportorganisaties en tal van andere partners.

Lees meer

Brochure Dynamo Project ‘Open Sportclub’

Heel wat mensen ervaren participatiedrempels om te sporten of lid te worden van een sportclub. Een OPEN sportclub is zich bewust van deze drempels en werkt daarom via drempelverlagende initiatieven. Zo kan een club nadenken over betaalbaarheid, een aanbod op maat of het onthaal. Ook durft het bestuur zichzelf en de huidige gewoontes van de club in vraag te stellen. Daarvoor moet er uiteraard eerst een draagvlak worden gecreëerd. De brochure helpt om van je sportclub een OPEN sportclub te maken.

Lees meer

Op de hoogte blijven van onze activiteiten?