Gedetineerden

Gedetineerden - Instrumenten

Boekje ‘Wie vast zit wil bewegen’

Deze uitgave is het resultaat van het ‘Prisoners on the move’ project. Dit boekje geeft de belangrijkste verworven inzichten van dit project weer. Meer concreet wordt ingegaan op de rol van sport om sociale inclusie te bevorderen en het belang van sport in detentie. Daarnaast bevat dit boekje ook heel wat aanbevelingen om een beleid uit te stippelen en te implementeren en hoe kennis en expertise kan verzameld worden.

Lees meer

Publicatie Prisoner Education Trust ‘Fit for release’

Met de publicatie ‘Fit for release’ zet het Britse Prisoner Education Trust het recht op educatie voor gevangenen in de kijker, en dan meer in het bijzonder sporteducatie. Vanuit een geloof in rehabilitatie door middel van educatie worden de kracht en de mogelijkheden van sport binnen de gevangenismuren besproken. Je krijgt er ook meer cijfergegevens en wetenschappelijke resultaten over de voordelen van sport in de gevangenis, aangevuld door een hele waslijst aan aanbevelingen.

Lees meer

Op de hoogte blijven van onze activiteiten?