Gendergelijkheid

Gendergelijkheid - Instrumenten

SCORE Gender Equality in Coaching Interactive Toolkit

Het Europese project Strengthening Coaching with the Objective to Raise Equality - SCORE zet in op gendergelijkheid, in het bijzonder bij coaches. De SCORE toolkit helpt organisaties om met dit thema aan de slag te gaan en zo meer vrouwelijke coaches aan te trekken en drempels voor vrouwelijke coaches te verlagen door het gebruik van innovatieve oplossingen en instrumenten.

Lees meer

The Brighton Declaration on Women and Sport

The Brighton Declaration on Women and Sport (ondertekend door 419 organisaties uit meer dan 100 landen ) streeft naar gelijkheid binnen de samenleving en de sport, aangepaste sportfaciliteiten voor vrouwen, meer vrouwelijke coaches en beleidsmakers in de sport, meer vormingen en trainingen gericht op gendergelijkheid, meer onderzoek over vrouwen in de sport, meer middelen voor vrouwen in de sport en de incorporatie van promotie voor gendergelijkheid op bestuurlijk en niet-bestuurlijk niveau.

Lees meer

‘Fit for gender mainstreaming’ toolbox

Het EU-project ‘Fit for gender mainstreaming’ creëerde een toolbox voor de implementatie van gendergelijkheid. Deze toolbox bestaat uit verschillende oefeningen, zoals twee quizzen, een genderalfabet, een collage-opdracht, een rollenspel en een tekenopdracht. Het begrip ‘gender mainstreaming’ krijgt meer duiding, met aandacht voor gendercompetentie, verschillende definities en diversiteitsbenaderingen. Tevens bevat de toolbox tips voor een genderevenwichtige structuur en een handige checklist.

Lees meer

Brochure ‘Gender & Sport’

De publicatie ‘Gender & Sport’ van het Swiss Agency for Development and Cooperation dient als toolkit voor ‘mainstreaming gender’ in sportprojecten. De brochure geeft eerst informatie over het belang van gendergelijkheid in sport, de sociale constructie van mannelijkheid en vrouwelijkheid en de praktische drempels voor sportparticipatie. Daarna worden enkele case studies uit Afrika uitgewerkt om tot slot tips te geven en FAQ’s te beantwoorden omtrent ‘mainstreaming’ gendergelijkheid in sport.

Lees meer

Handboek Council of Europe ‘Gender equality in sports’

Dit handboek van de Council of Europe verdiept zich in het genderthema binnen sport: de verschillende sportwerelden voor jongens en meisjes, de ongelijkheden en de belangrijkste obstakels voor sportparticipatie. Een overzicht van goede praktijken doorheen heel Europa wordt tot slot gevolgd door heel wat aanbevelingen, zoals het verhogen van de kennis, het steunen van een proactief beleid, het aanpassen van sportvoorzieningen voor vrouwen, het trainen in gender-issues voor alle betrokkenen, etc.

Lees meer

Women’s Sports Foundation gids voor ouders ‘Go girl go’

Het ‘Go girl go’ project van de Amerikaanse Women’s Sports Foundation richt zich met deze brochure op de ouders. Daarin vind je verschillende manieren waarop ouders hun dochter(s) kunnen motiveren om te sporten en hoe ze een positieve leefomgeving kunnen creëren. Verder vinden ouders er tips in terug over hoe ze beter kunnen communiceren met hun dochter en hoe ze hun zelfvertrouwen kunnen opbouwen.

Lees meer

‘Discover Football Declaration’

Naar aanleiding van de ‘Women’s Football Conference on Europe and Central Asia’ werd de Discover Football Declaration ontworpen, met als doel het vrouwenvoetbal te versterken en discriminatie tegen te gaan. Deze verklaring bevat ook directe eisen gericht aan de FIFA, regionale verenigingen en mediaverantwoordelijken. Discover Football roept zoveel spelers, clubs en beleidsmakers op om de verklaring te ondertekenen.

Lees meer

IOC ‘Sport for all’

De ‘Sport for all’ commissie van het IOC wil dat iedereen kan profiteren van de sociale en gezondheidsvoordelen van sport. Daarom voorziet het in deze publicatie heel wat project management tools om een ‘sports for all’ programma te implementeren. Deze worden aangevuld door tal van internationale casestudies ter inspiratie. Dit alles verloopt in samenwerking met internationale sportfederaties, nationale Olympische comités, nationale sportorganisaties en tal van andere partners.

Lees meer

Op de hoogte blijven van onze activiteiten?