Holebis

Holebi’s en transgender personen - Instrumenten

ICES - RAPPORT ‘GENDERONGELIJKHEID EN HETERONORMATIVITEIT IN DE SPORT’

Ondanks het feit dat er de afgelopen jaren door verschillende actoren in binnen- en buitenland stappen werden gezet, is er tot op vandaag nog steeds geen sprake van volledige openheid ten aanzien van seksuele identiteit in de sport, ook in Vlaanderen. Deze uitdaging heeft een impact op alle levensdomeinen. Sport is een van die levensdomeinen en vormt de onderzoekssetting van deze verkennende analyse. Het rapport rondt af met een beknopte bespreking en drie aanbevelingen voor de Vlaams Minister van Sport en bij uitbreiding de gehele sportsector.

Lees meer

‘Holebi of hetero – Maak er geen spel van’

Met het actieplan ‘Maak er geen spel van’ wil de Vlaamse Overheid sensibiliseren, nuanceren en de onzichtbaarheid van holebi’s in de sport, in dit geval het voetbal, doorbreken. In het teken van empowerment van holebi’s bestaat dit actieplan uit 10 acties waaronder een campagne die vooral via de sociale media liep en een toolkit met als titel ‘Voetbal vs. Homofobie: 1-0’. Met deze toolkit wordt homofobie in het voetbal getackeld in de bestuurskamer, op het veld en in de tribune.

Lees meer

Brochure çavaria ‘Homofobie in de sport’

In 2007 publiceerde çavaria (toen nog Holebifederatie) een brochure over homofobie in de sport. De brochure geeft duiding en context rond homofoob gedrag in de sportwereld, voorzien van feitelijke cijfers en concrete voorbeelden van homofobie in de sportwereld. Ook vind je er verschillende do’s en don’ts voor een holebivriendelijke sportclub in terug, evenals enkele voorbeelden van anti-discriminatieregels die werden opgenomen binnen internationale organisaties.

Lees meer

Sporting A ‘Charter tegen homofobie in de sport’

Naar aanleiding van ‘Antwerpen – Europese sporthoofdstad 2013’ lanceerde Sporting A in samenwerking met çavaria en Het Roze Huis een charter tegen homofobie in de sport. Zowel voor mannen als voor vrouwen werd een charter opgesteld. De charters bevatten tips om met minimale inspanningen een meer positieve houding ten aanzien van holebi’s en transgenders in de sportclubs te creëren. Het geldt als een uithangbord voor de club, maar geeft tevens iedereen een gevoel van aanvaarding van diversiteit.

Lees meer

Movisie ‘Handreiking lokaal roze beleid in de sport’

In 2012 lanceerde het Nederlandse kennis- en adviescentrum voor maatschappelijke ontwikkeling Movisie de ‘Handreiking lokaal roze beleid in de sport’ voor een homovriendelijk sportklimaat in steden en gemeenten. Thema’s die aan bod komen zijn: het sluiten van convenanten, non-discriminatie binnen reguliere sportverenigingen, het aanpakken van spreekkoren, sport in de wijk, het aanstellen van combinatiecommissarissen of het voetballen met regenboogballen.

Lees meer

Fact sheet Play By The Rules ‘Sexuality and homophobia in sport’

De Australische organisatie Play By The Rules maakte een overzichtelijke fact sheet over seksualiteit en homofobie in de sport. Daarin worden enkele scenario’s voorgelegd en de mogelijke reacties die vaak uit onwetendheid verzanden in stereotypen en mythes. Na een overzicht van de verschillende begrippen en de Australische wetgeving, wordt dieper ingegaan op gender en transgenders. Tot slot vind je er verschillende tips in terug om homofobie aan te pakken.

Lees meer

Pride In Sport ‘Guidance documents’

Het door de Europese Commissie gesubsidieerde Pride In Sport heeft verschillende gidsen opgesteld ter bevordering van de inclusie van holebi’s en ter preventie van geweld en discriminatie. Deze gidsen werden specifiek opgesteld voor bestuursorganen van verschillende sporten: voetbal, basketbal, volleybal en zwemmen. De gidsen bevatten een bespreking van de problematiek, tips om actie te ondernemen en tal van goede voorbeelden.

Lees meer

Toolkit ‘Heroes of Football’

Het Europese diversiteitsproject Heroes of Football is een Europees initiatief om ervoor te zorgen dat iedereen die van voetbal houdt of deelneemt aan het spel, onbelemmerd plezier beleeft en daarbij helemaal zichzelf kan zijn, wat ook zijn/haar seksuele voorkeur is. De toolkit helpt voetbalorganisaties, voetbalclubs en hun leden om met het thema holebiseksualiteit binnen de club aan de slag te gaan.

Lees meer

Publicatie ‘Gender en Sport: Hink-stap-sprong naar een inclusief beleid’

Deze publicatie van Annelies D’Espallier (Genderkamer, Vlaamse Ombudsdienst) behandelt thema’s als het recht om deel te nemen zoals iedereen en de mogelijkheid tot zelfontplooiing, maar ook de zorg om een eerlijke en veilige sportomgeving of competitie. Het onderzoek vertrekt vanuit het gelijkheidsbeginsel en het verbod op discriminatie, toegepast op de sport. Het onderzoek toont dat het concept geslacht aangevuld is met allerlei lagen en veel minder statisch is dan men ooit allicht vermoedde. Het beschrijft de evolutie van de topsportregels gericht op transgenderpersonen en interseksepersonen. Met 13 concrete richtlijnen bij de omgang met gendervariatie, vraagt ze sportclubs om open te staan voor transgenders en interseksuelen.

Lees meer

Overlegtool Transgenderpersonen in de Sport

Deze overlegtool is een hulpmiddel voor sportfederaties om een eigen beleid rond transgendersporters stap voor stap proactief vorm te geven. Zo kan sportdeelname voor transgenders vergemakkelijkt worden en is de sportfederatie voorbereid op mogelijke vragen. Aan de hand van doordachte vragen krijgt je beleid rond transgenderspersonen binnen je sport vanzelf vorm.

Lees meer

Op de hoogte blijven van onze activiteiten?