Officials

Officials - Instrumenten

VSF Inspiratiepakket ‘Officials’

Met dit inspiratiepakket wil de VSF de Vlaamse sportfederaties stimuleren en inspireren om meer concrete acties in functie van het officialbeleid te ondernemen. Het pakket is een bundeling van good practices die door federaties zijn ontwikkeld en zal steeds aangevuld worden met andere (nieuwe) initiatieven van de federaties. De good practices zijn onderverdeeld in vijf thema’s ten aanzien van officials: instroom, behoud, kwaliteit en opleiding, respect en spelregelkennis.

Lees meer

Nevobo ‘Club Arbitrage Plan’

Zonder scheidsrechter geen volleybalwedstrijd, zo redeneert de Nederlandse Volleybalbond (Nevobo). Om het belang van de scheidsrechter te benadrukken en omdat Nevobo de opleiding en begeleiding als kerntaak beschouwd, heeft het een Club Arbitrage Plan ontwikkeld. Dit is een actieplan met daarbij de nadruk op verbetering van het klimaat en het imago van scheidsrechters, scheidsrechterswerving, behoud en doorstroming van scheidsrechters, kwaliteit van scheidsrechters en kaderontwikkeling.

Lees meer

Football Association ‘Referees’ Respect Guide’

De ‘Referees’ Respect Guide’ van de Engelse Football Association wil beledigend en onacceptabel gedrag tegenover scheidsrechters en jongeren tackelen. Het doel is om via een online cursus de beleving van de scheidsrechters kwalitatief te verbeteren. Diverse topscheidsrechters geven advies met betrekking tot stressvolle situaties. Deze cursus is onderverdeeld in vijf modules: ‘introduction’, ‘pre-match’, ‘youth match’, ‘adult match’ en ‘post match’. Er is tevens een DIY-toolkit beschikbaar.

Lees meer

Safety and risk management

Op de website van de Australische Overheid staan heel wat tips en tools voor scheidsrechters in functie van een kwaliteitsvolle sportbeleving. Zo vind je er heel wat communicatietips (focus op de communicatie met spelers en coaches en het vermijden en oplossen van conflicten), ‘safety and risk management’ en het omgaan met agressief gedrag. Daarnaast is er een speciale sectie voorzien voor jeugdscheidsrechters met een pak tips over het omgaan met kinderen en het begeleiden van jeugdwedstrijden.

Lees meer

Op de hoogte blijven van onze activiteiten?