Ouders

Ouders - Instrumenten

Tips voor ouders: bevorderen van het welzijn van je sportende kind

Tips voor ouders over hoe ze hun sportende kinderen het beste kunnen ondersteunen. Tot stand gekomen via het Europees project Sportparent.eu. Met inhoud aangeleverd door onderzoekers en professionele sportondersteuners uit heel Europa. Er komen negen onderwerpen aan bod: ‘de rollen van ouders in sport’, ‘groei en ontwikkeling’, ‘fysieke training’, ‘voeding’, ‘psychologische sterkte en welzijn’, talentidentificatie en ontwikkeling’, ‘integriteit’, ‘de ervaringen van ouders zelf’.

Lees meer

‘En garde!’ – Theater met een (sportieve) boodschap

Ter gelegenheid van de Dag van de Trainer werkte de Vlaamse Trainersschool eind 2018 - in samenwerking met productiehuis ‘Uitgezonderd’, marktleider in educatief theater in Vlaanderen - de theatervoorstelling ‘En garde!’ uit.

‘En garde’ belicht de (de)motiverende impact van trainers, bestuur, ouders en vrienden op een (jonge) sporter. Iedereen bedoelt het wel goed, maar hebben al die verwachtingen, aanmoedigingen en trainingstips wel het gewenste effect?

De achterliggende filosofie is gebaseerd op coach met de M-factor. Om het motiverend coachen dieper te duiden, is er een nabespreking (+/- 20’) uitgewerkt die naadloos aansluit bij dit theaterstuk. Coach met de M-factor biedt optioneel ook een verdiepende vaardigheidstraining aan voor coaches, een praatcafé voor ouders, alsook een sessie voor het bestuur van een sportclub.

Lees meer

Vormingspakket ‘Ouders & Clubs: één doel?!’

Het Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen lanceerde in 2013 in samenwerking met de Universiteit Gent een vormingspakket waarmee jeugdsportclubs een ouderwerking kunnen opstarten. Het doel is om ouders bewust te maken van het belang van positieve ondersteuning (van ‘moetivatie’ naar motivatie) en zo het spelplezier van de spelertjes te vergroten. Het pakket bestaat uit twee brochures, een infosessie , een workshop , en de respectometer om te bepalen of je de ideale voetbalouder bent.

Lees meer

Klasse Voor Ouders ‘Sportoudersactie’

Met haar ‘Sportoudersactie’ tracht het tijdschrift Klasse Voor Ouders sportverenigingen aan te moedigen om actie te voeren tegen verschillende vormen van geweld langs de zijlijn. Sportverenigingen kunnen via de drukmeter ‘Onder/Over Druk’ ouders onderverdelen in gele, groene en rode types. Ouders zelf kunnen een gedragscode ondertekenen met daarbij beloftes over hun gedrag voor, tijdens en na de wedstrijd. Tot slot worden met ludieke posters verschillende tips meegegeven aan de ouders.

Lees meer

Campagne Sport Vlaanderen ‘Top Ouders’

Specifiek gericht op ouders van potentiële topsporters lanceerde het Bloso Expertenplatform Sportpsychologie (BES) in samenwerking met Bloso afdeling Topsport in het seizoen 2013-2014 de campagne ‘Top Ouders’. Een ludieke cartoonkalender plaatste telkens een bepaald thema in de schijnwerper. Deze thema’s behandelden maandelijks een onderdeel van de omkadering van de topsporter en werden telkens aangevuld met bruikbare tips voor de ouders.

Lees meer

Presentatiereeks Vlaamse Vereniging voor SportPsychologie ‘Winnende ouders’

Op 14 maart 2015 lanceerde de Vlaamse Vereniging voor SportPsychologie haar project ‘Winnende ouders’. Deze presentatiereeks wil ouders inlichten over hun rol in het vergroten van het zelfvertrouwen bij de sportende kinderen en tegelijk hierover praktische tips meegeven. Want wie zijn of haar zelfvertrouwen, zelfstandigheid en zelfinzicht tijdens een wedstrijd kan verhogen, beleeft ook meer plezier aan zijn of haar sport. De doelstelling is ervoor te zorgen dat meer kinderen blijven sporten.

Lees meer

Bewustmakingscampagne SIRE ‘Geef kinderen hun spel terug’

Onder het motto ‘Geef kinderen hun spel terug’ startte de Nederlandse Stichting Ideële Reclame (SIRE) in 2011 een campagne om ouders bewust te maken van de invloed van hun gedrag langs de zijlijn op het spelplezier van hun kinderen. De campagne van 2011 wil ouders helpen om elkaar aan te spreken op ongewenst gedrag. De campagne kreeg de noemer ‘Laat maandag t/m vrijdag op zaterdag thuis’ en werd verspreid via radio-, televisie- en printboodschappen.

Lees meer

FairPlay Manager Project Tennis Vlaanderen ‘De Ideale Tennisouder’

Tennis Vlaanderen lanceerde tijdens de zomer van 2013 het project FairPlay Manager. Door de aanwezigheid van een fair play manager tijdens competitiewedstrijden, wil Tennis Vlaanderen fair play stimuleren bij spelers, ouders, trainers en begeleiders. Dit project werd verder uitgewerkt tot een handige toolkit gericht op ouders en begeleiders om een jeugdvriendelijk competitieklimaat te creëren. Ouders kunnen testen of ze een ideale tennisouder zijn en krijgen heel wat tips mee.

Lees meer

High5ouder Voetbalfederatie Vlaanderen

Ouders en voetbalclubs, de relatie is niet altijd even gemakkelijk. Overdreven prestatiedruk, goedbedoelde maar niet zo productieve coaching, … Met het High5ouder traject speelt Voetbalfederatie Vlaanderen in samenwerking met Football+ Foundation hierop in en worden clubs ondersteund in hun relatie met ouders. Heel het project staat in het teken van het verbeteren van oudergedrag en het verhogen van ouderparticipatie. Het kind en zijn of haar voetbalplezier staan centraal.

Lees meer

Verenigingsbox Veiliger Sportklimaat (Nederland)

De Verenigingsbox is een hulpmiddel voor verenigingen om zelfstandig te werken aan een sterke en toekomstbestendige vereniging. Het biedt handvatten voor bestuurders, trainers, coaches, scheidsrechter, juryleden, arbiters, sporters en ouders om aan de slag te gaan met een plezierig en veilig sportklimaat. Samen dragen we zorg voor een vereniging waar iedereen zich thuis voelt en met plezier sport. Een initiatief van ‘Samen naar een Veiligere Sportklimaat’.

Lees meer

Op de hoogte blijven van onze activiteiten?