Kinderrechten

Rechten van het kind - Instrumenten

Panathlonverklaring

In 2004 werd de Panathlonverklaring ‘Ethiek in de Jeugdsport’ gelanceerd. Deze verklaring is opgebouwd in vijf grote thema’s: (1) het uitdragen van positieve waarden; (2) het bannen van alle vormen van discriminatie; (3) het nemen van preventieve en curatieve maatregelen; (4) het verwelkomen van sponsors in overeenstemming met de hoofddoelstellingen van jeugdsport; (5) het onderschrijven van het ‘Panathlon Charter over de Rechten van het Kind in de Sport’.

Lees meer

ICES toolkit ‘Rechten van het Kind in de Sport’

Deze toolkit geeft meer duiding bij het Verdrag inzake de Rechten van het Kind en de artikels die van toepassing zijn op de sportwereld. Ook vind je er meer uitleg over Panathlon International. Vervolgens bespreekt de toolkit de rol van de verschillende belanghebbenden: het kind, de ouders, de coach, de sportclubs, de federaties en de overheid. Tot slot vind je er nog tal van goede nationale en internationale praktijkvoorbeelden ter bescherming van de Rechten van het Kind in de Sport.

Lees meer

‘Child-Safe Organisations Training Toolkit & Self Study Manual’

Een samenwerkingsverband tussen Save The Children UK, ECPAT International en Unicef leverde in 2006 deze uitgebreide toolkit op. De Training Toolkit is gericht op de ontwikkeling en praktische toepassing van kinderrechtenbeleid binnen lokale organisaties. Het staat vol oefeningen en biedt inspiratie om praktische workshops en groepsgesprekken in elkaar te boksen. De Self Study Manual levert dan weer het theoretische materiaal en is gericht op sensibilisering rond kindermisbruik en -bescherming.

Lees meer

Toolkit VN ‘Keeping Children Safe Toolkit 1-2-3’

Onder de noemer ‘Keeping Children Safe’ lanceerde de VN 5 toolkits rond kinderbescherming. Tool 1 is een tool voor zelfevaluatie en geeft duiding bij de 11 standaardrichtlijnen. Tool 2 geeft een overzicht van verschillende praktische methodes om de standaardrichtlijnen te implementeren. Tool 3 biedt tal van flexibele trainingsoefeningen aan om aan de standaardrichtlijnen te voldoen. Tool 4 draait expliciet rond kinderbescherming en tool 5 is een video.

Lees meer

Code of Practice en Eed Child Protection Network ‘Child protection in sport for development’

Deze tool van het International Child Protection Network wil op korte en op lange termijn een basis leggen voor het beschermen van het kind binnen sport. Op lange termijn levert een ‘code of practice’ inspiratie met verschillende acties die stapsgewijs kunnen geïntroduceerd en vertaald worden naar de eigen organisatie of het eigen project. Om op korte termijn iets te veranderen, werd een eed opgesteld met daarin een aantal gedragsregels en goede voornemens voor zowel coaches als jonge sporters.

Lees meer

Irish Sports Council ‘The Code of Ethics and Good Practice for Children’s Sport in Ireland’

Deze ethische code van het Irish Sports Council richt zich op alle betrokkenen binnen jeugdsport: kinderen, ouders, begeleiders, etc. Daarvoor valt het terug op enkele kernprincipes zoals het belang van de kindertijd, de noden van het kind, integriteit en fair play, en veiligheid en gelijkwaardigheid. Van hieruit wordt een kader aangeboden om een naar een ethische sportclub te evolueren, inclusief een gedragscode, en worden heel wat praktijkvoorbeelden en thema’s besproken.

Lees meer

Op de hoogte blijven van onze activiteiten?