Respect solidariteit

Respect en solidariteit - Instrumenten

Verenigingsbox Veiliger Sportklimaat (Nederland)

De Verenigingsbox is een hulpmiddel voor verenigingen om zelfstandig te werken aan een sterke en toekomstbestendige vereniging. Het biedt handvatten voor bestuurders, trainers, coaches, scheidsrechter, juryleden, arbiters, sporters en ouders om aan de slag te gaan met een plezierig en veilig sportklimaat. Samen dragen we zorg voor een vereniging waar iedereen zich thuis voelt en met plezier sport. Een initiatief van ‘Samen naar een Veiligere Sportklimaat’.

Lees meer

Online introductiecursus: Omgaan met opvallend gedrag

Hoe kan je bepaalde vormen van opvallend gedrag herkennen en hoe kan je er gepast mee omgaan? Deze online cursus van ISB geeft buurtsportmedewerkers, sportpromotoren, trainers en sportlesgevers een kader voor hun opvoedende rol en laat hen kennismaken met ‘opvallend gedrag’ zoals autismespectrumstoornis, ADHD en gedragsproblemen.

Lees meer

Website Mijn Kind Online ‘I-respect’

De Nederlandse website I-respect van de stichting Mijn Kind Online heeft als doel jongeren en begeleiders te sensibiliseren rond het thema respect, en dan meer bepaald respect op het internet. De website bevat heel wat lessen rond respect op het internet die werden gemaakt door leerlingen zelf en die kunnen gebruikt worden in de klas. De lessen gaan over het online taalgebruik, wat je over jezelf deelt, wat je publiceert of hoe je omgaat met digitaal pesten.

Lees meer

Website ‘Ecosportief’

Onder het motto ‘Ecosportief, sporten doe je spoorloos’ willen Ecolife, ISB en BOS+ de ecologische voetafdruk van sportclubs en sportdiensten helpen verkleinen. Op de website vind je het rapport ‘De sport van duurzaamheid’ en krijg je een overzicht van verschillende instrumenten die door pilootgemeenten en sportorganisaties al werden toegeëigend. Deze instrumenten richten zich op ecosportieve accomodaties, vormingen, sportclubs, sportdiensten en gemeenten.

Lees meer

Bijscholing Dynamo ‘Respect in je sportclub’

Bestuurders en sportfunctionarissen kunnen terecht bij het Dynamo Project om een drie uur durende interactieve opleiding rond ‘Respect in je sportclub’ te volgen. Respect is dan ook een basisvoorwaarde voor een sportief werkende sportclub en het goed functioneren van alle betrokkenen. In de workshop zoek je samen naar procedures om respect af te dwingen en wordt bekeken welke bijstand nodig is bij ernstige inbreuken zoals intimidatie, discriminatie, pesten, alcoholmisbruik, vandalisme of geweld.

Lees meer

Brochure Dynamo Project ‘De ecosportieve sportclub’

Samen met de partners van het ‘Ecosportief’-project, lanceerde het Dynamo Project de brochure ‘De ecosportieve sportclub’. Omdat sport breed verankerd is binnen onze samenleving, heeft het ook een reële impact op de omgeving. Deze brochure promoot duurzaam sporten en wil een ecosportieve dynamiek ontwikkelen. Je vindt er tal van praktische tips en ondersteuning bij het ontwikkeling van een milieubewuste visie in de club en bij haar leden, beheerders, ouders en supporters.

Lees meer

Brochure Dynamo Project ‘De groene sportclub’

Deze brochure van het Dynamo Project bevat tal van nuttige tips voor bestuurders die zich willen inzetten voor een groene sportclub. Het richt zich vooral op sensibilisering en een mentaliteitswijziging en dat bij sportclubs van alle formaten. Je vindt er heel wat nuttige tips over mobiliteit, afval-, energie- , water- en papierbeheer en het omgaan met het eten en drinken op de club. Ook vind je er uitleg in terug over verschillende ecolabels.

Lees meer

Brochure Dynamo Project ‘Open Sportclub’

Heel wat mensen ervaren participatiedrempels om te sporten of lid te worden van een sportclub. Een OPEN sportclub is zich bewust van deze drempels en werkt daarom via drempelverlagende initiatieven. Zo kan een club nadenken over betaalbaarheid, een aanbod op maat of het onthaal. Ook durft het bestuur zichzelf en de huidige gewoontes van de club in vraag te stellen. Daarvoor moet er uiteraard eerst een draagvlak worden gecreëerd. De brochure helpt om van je sportclub een OPEN sportclub te maken.

Lees meer

Verenigingsbox NOC-NSF

Deze Nederlandse ‘Verenigingsbox’ van NOC-NSF staat in het teken van het actieplan ‘Naar een veiliger sportklimaat’. Het wil gewenst gedrag stimuleren en ongewenst gedrag aanpakken door op een structurele manier kennis en vaardigheden binnen te vergroten. De box richt zich op bestuurders, coaches, officials, sporters en ouders. 20 beleidskaarten behandelen verschillende thema’s en zijn praktische instrumenten die kunnen ingezet worden voor een veiliger en plezieriger sportklimaat.

Lees meer

Op de hoogte blijven van onze activiteiten?