Topsport

Topsport - Instrumenten

Brochure ‘Safeguarding Youth Sport’

De brochure ‘Safeguarding Youth Sport’ bundelt alle resultaten van een Europees project rond het beschermen en vrijwaren van de persoonlijke integriteit van jonge topsporters. Je vindt er info over het project, duiding bij integriteitsvraagstukken specifiek in jeugdtopsport, en een oplossingsgerichte aanpak geïllustreerd met 12 good practices (waarvan 4 uit Vlaanderen). Deze aanpak, aangevuld met specifieke aanbevelingen op maat van 5 doelgroepen, helpen je op weg om met dit thema aan de slag te gaan.

Lees meer

Brochure Mind ‘Performance matters: mental health in elite sport’

Mind lanceerde de brochure ‘Performance matters’ over het belang van psychische gezondheid in elitesport. De focus ligt op het omgaan met mentale gezondheidsproblemen en de preventie ervan, gericht op drie stressvolle transitiemomenten voor topsporters: het verlaten van de sport op jonge leeftijd, sportpensioen en atleten die een stille strijd voeren. Verder vind je er verschillende key-learnings en aanbevelingen voor iedereen die betrokken is bij topsport in terug.

Lees meer

Campagne Sport Vlaanderen ‘Top Ouders’

Specifiek gericht op ouders van potentiële topsporters lanceerde het Bloso Expertenplatform Sportpsychologie (BES) in samenwerking met Bloso afdeling Topsport in het seizoen 2013-2014 de campagne ‘Top Ouders’. Een ludieke cartoonkalender plaatste telkens een bepaald thema in de schijnwerper. Deze thema’s behandelden maandelijks een onderdeel van de omkadering van de topsporter en werden telkens aangevuld met bruikbare tips voor de ouders.

Lees meer

Op de hoogte blijven van onze activiteiten?