Gendergelijkheid

Gendergelijkheid - Instrumenten

ICES - Rapport ‘Genderongelijkheid en heteronormativiteit in de sport’

Ondanks het feit dat er de afgelopen jaren door verschillende actoren in binnen- en buitenland stappen werden gezet, is genderongelijkheid nog steeds een maatschappelijke realiteit, ook in Vlaanderen. Deze uitdaging heeft een impact op alle levensdomeinen. Sport is een van die levensdomeinen en vormt de onderzoekssetting van deze verkennende analyse. Het rapport rondt af met een beknopte bespreking en drie aanbevelingen voor de Vlaams Minister van Sport en bij uitbreiding de gehele sportsector.

Lees meer

Raad van Europa - ‘Toolkit: Hoe gendergelijkheid in de sport bevorderen’ (Nederlandse vertaling)

De toolkit ‘Hoe gendergelijkheid in de sport bevorderen. Alles wat je moet weten’ bevat 11 factsheets. De eerste drie geven feiten en cijfers, een theoretisch kader over gendergelijkheid en gender mainstreaming en beantwoordt de vraag waarom we genderongelijkheid in de sport moeten aanpakken. Daarna volgen acht factsheets met concrete tips, voorbeelden van goede praktijken en strategieën om een gender mainstreaming benadering in de praktijk te brengen. Deze toolkit is zowel bruikbaar voor sportfederaties en lokale sportdiensten als bestuurders en trainers van sportclubs.

Lees meer

GETZ - ‘GENDER EQUALITY TOOLKIT FOR GENERATION Z’

De ‘Gender equality toolkit for generation Z’ (GETZ) is een online ‘MOOC’ (Massive Open Online Course) die werd ontworpen om de komende generaties sportmensen op te leiden rond gendergelijkheid en gelijke kansen in de sport. Uiteraard is deze toolkit ook heel interessant voor de huidige generatie professionals en vrijwilligers in de sport. Deze toolkit is voor iedereen online toegankelijk.

Lees meer

EIGE - Publicatie ‘Gender in sport’

In de publicatie ‘Gender in sport’ van het European Institute for Gender equality (EIGE) vind je informatie terug over de hoofduitdagingen met betrekking tot gender in de sport, wordt er ingegaan op de beleidsdoelstellingen van de EU en deze op internationaal niveau, en kan je lezen hoe en waar je gender kan opnemen als beleidsdimensie binnen jouw sportorganisatie.

Lees meer

Raad van Europa - ‘Handbook on Good Practices. Gender Equality in Sports’

Het ‘Handbook on good practices. Gender equality in sports’ van de Raad van Europa focust op goede praktijken rond gendergelijkheid in de sport in Europa. Na een beknopte inleiding over gender in sportactiviteiten worden enkele goede praktijken uit Europa voorgesteld. Het handboek sluit af met enkele aanbevelingen voor actoren in de sport.

Lees meer

Op de hoogte blijven van onze activiteiten?