Cover gsport

G-sport

De term G-sport slaat op alle sporten waar personen met een handicap of beperking aan kunnen deelnemen. In Vlaanderen werd G-sport Vlaanderen opgericht als kenniscentrum over dit thema. We volgen hen dan ook in hun definitie van deze doelgroep: “Personen met een handicap zijn personen met een langdurige fysieke, psychische, verstandelijke en/of zintuiglijke beperkingen die hen in wisselwerking met diverse drempels kunnen beletten volledig, daadwerkelijk en op voet van gelijkheid met anderen te participeren in de samenleving en meer bepaald wat de sport betreft”.

Vanuit het empowerment-idee staan bij G-sport de mogelijkheden en niet de beperkingen van de G-sporter centraal. Het uitgangspunt zijn de competenties en het ontwikkelen van hun capaciteiten.

Lees meer

G-sportclubs: inclusief versus exclusief aanbod

Met de term G-sport geven sportclubs aan dat hun aanbod open staat voor mensen met een handicap. Een klassieke opdeling binnen G-sport is die tussen een inclusief en een exclusief aanbod. Binnen een inclusief aanbod sporten mensen met en zonder een beperking samen, terwijl een exclusief aanbod louter gericht is op sport voor personen met een handicap.

Een belangrijke rol speelt de toegankelijkheid: onaangepaste voorzieningen zorgen al snel voor uitsluiting van G-sporters. Een andere cruciale factor voor sportdeelname is de atletische identiteit: G-sporters moeten zichzelf blijven zien als atleet, moeten positieve verwachtingen koesteren en het idee uitschakelen dat sporten een vorm van risicogedrag is.

Het classificatiesysteem

Een verdere opdeling is het classificatiesysteem, dat steeds belangrijker wordt naarmate de sportbeleving evolueert van recreatieve sportbeoefening naar topsport. De classificatieprocedure werd zowel opgesteld voor atleten met een fysieke, mentale als een visuele beperking. Het doel van deze classificatie is de competitie eerlijk te houden tussen atleten met verschillende graden en vormen van beperking. Via het classificatieproces worden alle handicapgerelateerde factoren buitenspel gezet om zo de essentie van de sport en de sporter over te houden: talent, doorzettingsvermogen en winnaarsmentaliteit.

Professionalisering G-sport

Dit doorgedreven classificatiesysteem is één van de vele signalen dat G-topsport steeds professioneler wordt. Dit wordt ook bevestigd door de steeds groter wordende diversiteit aan medaillewinnaars op de Paralympische Spelen. Nieuwe technologieën en nieuwe methodologieën bevorderen de trainingsintensiteit en het verleggen van de grenzen. Zo worden steeds meer records gebroken op de Paralympische Spelen. Ook de Special Olympics zijn sinds 1968 aan een steile opmars bezig.

Zowel voor breedtesport als voor topsport blijft het echter belangrijk dat sportclubs geen beperkingen en drempels opleggen voor G-sporters. Want G-sport is natuurlijk ook Gewoon sport.

Op de hoogte blijven van onze activiteiten?