Cover gsport

G-sport

De term G-sport slaat op alle sporten waar personen met een handicap of beperking aan kunnen deelnemen. In Vlaanderen werd G-sport Vlaanderen opgericht als kenniscentrum over dit thema. We volgen hen dan ook in hun definitie van deze doelgroep: “Personen met een handicap zijn personen met een langdurige fysieke, psychische, verstandelijke en/of zintuiglijke beperkingen die hen in wisselwerking met diverse drempels kunnen beletten volledig, daadwerkelijk en op voet van gelijkheid met anderen te participeren in de samenleving en meer bepaald wat de sport betreft”.

Vanuit het empowerment-idee staan bij G-sport de mogelijkheden en niet de beperkingen van de G-sporter centraal. Het uitgangspunt zijn de competenties en het ontwikkelen van hun capaciteiten.

Lees meer

G-sportclubs: inclusief versus exclusief aanbod

Met de term G-sport geven sportclubs aan dat hun aanbod open staat voor mensen met een handicap. Een klassieke opdeling binnen G-sport is die tussen een inclusief en een exclusief aanbod. Binnen een inclusief aanbod sporten mensen met en zonder een beperking samen, terwijl een exclusief aanbod louter gericht is op sport voor personen met een handicap.

Een belangrijke rol speelt de toegankelijkheid: onaangepaste voorzieningen zorgen al snel voor uitsluiting van G-sporters. Een andere cruciale factor voor sportdeelname is de atletische identiteit: G-sporters moeten zichzelf blijven zien als atleet, moeten positieve verwachtingen koesteren en het idee uitschakelen dat sporten een vorm van risicogedrag is.

Het classificatiesysteem

Het classificatiesysteem in G-sport wordt belangrijker naarmate de sportbeleving evolueert van recreatieve sportbeoefening naar topsport. De classificatieprocedure werd zowel opgesteld voor atleten met een fysieke, verstandelijke als een visuele beperking. Volgens de impact van hun beperking krijgen de G-sporters vervolgens een categorie toegewezen. Die wordt omschreven met een code, bijvoorbeeld T52. Alle atleten met de classificatie T52 hebben dus een visuele beperking met vergelijkbare impact, en kunnen dus op een evenwaardige manier met elkaar in competitie treden.

Het doel van deze classificatie is de competitie eerlijk te houden tussen atleten met verschillende graden en vormen van beperking. Via het classificatieproces worden alle handicapgerelateerde factoren buitenspel gezet om zo de essentie van de sport en de sporter over te houden: talent, doorzettingsvermogen en winnaarsmentaliteit.

Professionalisering G-sport

Dit doorgedreven classificatiesysteem is één van de vele signalen dat G-topsport steeds professioneler wordt. Dit wordt ook bevestigd door de steeds groter wordende diversiteit aan medaillewinnaars op de Paralympische Spelen. Nieuwe technologieën en nieuwe methodologieën bevorderen de trainingsintensiteit en het verleggen van de grenzen. Zo worden steeds meer records gebroken op de Paralympische Spelen. Ook de Special Olympics zijn sinds 1968 aan een steile opmars bezig.

Er zijn verschillende internationale toernooien voor G-sporters:

Paralympische spelen: De topsportcompetitie voor G-sporters, wordt op hetzelfde ritme van de reguliere Spelen georganiseerd. Hoofdzakelijk voor sporters met een fysieke of visuele beperking, maar sinds de laatste Spelen werden ook een aantal categorieën toegevoegd voor mensen met verstandelijke beperking. Zo werd tafeltennisspeler Florian Van Acker een nationale held in Rio. Dankzij zijn gouden medaille en zijn legendarisch ‘poef’-interview.

Special Olympics: Toegankelijk voor alle sporters met een mentale beperking. Deelnemen is er belangrijker dan winnen. Het competitie-element is beperkt.

Deaflympics: Vierjaarlijkse Spelen voor doven en slechthorenden

Drempels wegwerken

Zowel voor breedtesport als voor topsport is het belangrijk dat sportclubs geen beperkingen en drempels opleggen voor G-sporters. Want G-sport is natuurlijk ook Gewoon sport. Er zijn enkele belangrijke voorwaarden voor de deelname van G-sporters:

  • Toegankelijke infrastructuur: parkeerplaatsen, zaal, cafetaria, toilet, douches… Tips voor een toegankelijke infrastructuur vind je op de website www.entervzw.be
  • Aangepast materiaal
  • Vervoer van en naar de club. Mogelijke opties zijn carpoolen, openbaar vervoer, of vervoer op maat via www.meermobiel.be
  • Geschikte begeleiders: met empathie en enthousiasme komt je als trainer al een heel eind. Maar via de Vlaamse Trainersschool vind je ook specifieke opleidingen om training te geven aan G-sporters in verschillende sporttakken.
  • Beheersbare kosten: aangepaste tarieven, gratis deelname buddy’s, uitleendiensten, terugbetaling via mutualiteiten, subsidies via provincie of VGC
  • Atletische identiteit van G-sporter zelf. Het is belangrijk dat de G-sporter zichzelf ziet als atleet, benader hem of haar dus ook zo als trainer. Voor de sporter zelf is het belangrijk dat hij/zij positieve verwachtingen heeft over de sport, en sport niet louter als een risico ziet. Er kan nog veel vooruitgang worden geboekt, want op dit moment doet slechts 3 procent van de personen met een beperking aan sport.

Op de hoogte blijven van onze activiteiten?