Gedetineerden

Gedetineerden

Gevangenissen worden internationaal steeds meer gezien als plaatsen voor heroriëntatie na de detentie. Om de re-integratie van ex-gevangenen te bevorderen, kan er heel wat inspiratie uit sportethiek gehaald worden, met waarden als fair play, solidariteit, integriteit, omgaan met winst en verlies, respect voor de tegenstrever etc.

In Vlaanderen is De Rode Antraciet het centrum dat via het Participatiedecreet bevoegd is voor de realisatie en bevordering van socio-culturele en sportieve participatie van gedetineerden.

Lees meer

Het therapeutische potentieel van sport: de bevordering van de fysieke en de mentale gezondheid

Onderzoek naar de rol van sport en zijn therapeutisch potentieel binnen gevangenissen staat nog in de kinderschoenen, maar heeft ondertussen wel al enkele beloftevolle resultaten opgeleverd. De bevindingen sluiten aan bij meer algemeen onderzoek naar sportparticipatie, nl. het bevorderen van zowel het fysieke als het mentale gezondheid van de gedetineerde.

Op het fysieke vlak doorbreekt sport de ongezonde sedentaire levensstijl van de gevangen. Hierdoor worden risico’s op obesitas, hoge bloeddruk, diabetes, hart- en vaatziekten en vroege dood beperkt. Op het mentale vlak leidt sportbeoefening dan weer tot verminderde gevoelens van stress, angst en depressie en bevordert het de persoonlijke groei (zelfvertrouwen, minder impulsief, empathie, tolerantie, zelfdiscipline, samenwerking, beslissingen nemen, conflicten oplossen, verantwoordelijkheid nemen…).

‘Sports based learning’ als middel tot sociale reïntegratie

Sportparticipatie in gevangenschap is tevens bevorderlijk voor sociale integratie. Dit bouwt verder op het door de VN geïnitieerde ‘Internationaal verdrag betreffende burgerrechten en politieke rechten’. In artikel 10.3 lezen we: “Het gevangenisstelsel dient te voorzien in een behandeling van gedetineerden die in de eerste plaats is gericht op heropvoeding en maatschappelijke rehabilitatie”. ‘Sports based learning’ in gevangenschap kan alvast een middel hiertoe zijn: het verhoogt de kansen op de arbeidsmarkt, is een katalysator voor een mentale switch, promoot positieve sociale netwerken, zorgt voor afleiding en helpt verschillende vaardigheden te ontwikkelen.

Het 2nd chance project toonde bijvoorbeeld aan dat actieve deelname aan sportactiviteiten voor verminderde recidiviteitscijfers zorgt (18% op anderhalf jaar tegenover 48% op een jaar gemiddeld). Deze cijfers over recidiviteit zijn voorlopig echter schaars, maar wel noodzakelijk om twijfelaars te overtuigen die sportparticipatie in de gevangenis eenzijdig als een vakantiekamp zien.

Op de hoogte blijven van onze activiteiten?