Holebis

Holebi’s en transgender

De term ‘holebi’ staat voor homo’s, lesbiennes en biseksuelen. Omdat lang niet iedereen uit de kast is, is het echter moeilijk om een cijfer te plakken op de aanwezigheid van holebi’s in de samenleving. Volgens Çavaria is 3% tot 8% een realistische inschatting, wat betekent dat het om een kwart miljoen Vlamingen gaat. Bij zo’n 20% van de Vlamingen is iemand in zijn of haar directe omgeving holebi. Voor transgender concludeert Transgender Infopunt dat 0,7% van de mannen en 0,6% van de vrouwen zich psychisch méér het andere dan het eigen geboorte-geslacht voelt. In de periode van januari 1993 tot en met 30 juni 2015 zijn er in België 794 personen officieel van geslacht veranderd. Uiteraard zijn er ook binnen de sportwereld holebi’s en transgender aanwezig.

80% van de holebi’s ontdekt voor hun 20e jaar zijn of haar geaardheid. Voor jongeren is het dan ook belangrijk dat ze binnen de sportclub de steun krijgen die ze nodig hebben. De machocultuur maakt van sport echter nog steeds een bastion van stereotype mannelijkheid, waardoor het voor velen ook synoniem is voor heteroseksualiteit. Zowel binnen breedtesport als topsport (denk maar aan het negatief effect op sponsoring), is er dan ook nog heel wat werk aan de winkel om een holebivriendelijke omgeving te creëren.

Lees meer

Enkele wetenschappelijke resultaten

Uit onderzoek blijkt dat bijna een kwart van de sportende holebi’s hun geaardheid verzwijgt en 66% enkel maar een aantal medespelers hierover inlicht. Sport is dan ook de sociale kring met het hoogste percentage holebi’s dat niet uit de kast is gekomen. Dit percentage ligt nog hoger bij jongeren onder 22 jaar.

Internationaal onderzoek bevestigt dat 80% al getuige is geweest van homofobie in de sport. Holebi’s die zich outen, krijgen dan ook al te vaak te kampen met directe of indirecte discriminatie dat varieert van ontkenning en gebrekkige aandacht over schelden en treiteren tot intimidatie, openlijke discriminatie of zelfs fysiek geweld.

Dit leidt ertoe dat veel holebi’s veel vaker aan individuele sport doen, ofwel overstappen naar sportverenigingen voor holebi’s of zelfs volledig stoppen met sporten. Holebidiscriminatie doet zich dus vooral voor bij groepsporten en dan meer specifiek bij mannen.

Homofobie binnen het voetbal

Binnen het voetbal is homofobie een groter probleem dan andere vormen van discriminatie, zo blijkt uit Frans, Brits en Nederlands onderzoek. Ook wordt rond dit issue weinig actie ondernomen, in tegenstelling tot heel wat andere thema’s, zoals de strijd tegen racisme.

Zo vindt 25% van de Britten de voetbalwereld homofoob, terwijl slechts 10% het voetbal als racistisch inschat. Hoewel 75% van de supporters gelooft dat holebi’s in het voetbal aanwezig zijn, komen ze toch amper uit de kast. Vooral de angst voor reacties bij supporters, tegenstrevers, ploeggenoten en de media en sponsors speelt hierin een rol. Dat 70% van de voetbalsupporters de voorbije 5 jaar geconfronteerd is geweest met homofobe uitspraken tijdens de wedstrijd, bevestigt dat deze angst vaak gegrond is.

De cijfers in Vlaanderen bevestigen de cijfers op internationaal vlak. Zo voelt 30% van de Belgische voetballers zich ongemakkelijk als ze douchen naast een homo. Hoewel 59% van de Belgische profvoetballers weet dat er homo’s zijn in eerste klasse, heeft voorlopig nog geen enkele profvoetballer in België zich geout. Dat angst voor negatieve reacties een rol speelt, kan moeilijk ontkend worden. Zo blijkt dat maar liefst 68% van de Belgische profspelers vindt dat homo’s niet thuishoren in het voetbal.

Op de hoogte blijven van onze activiteiten?