Holebis

Holebi’s en transgender personen

De term ‘holebi’ staat voor homo’s, lesbiennes en biseksuelen. Çavaria schat dat 3% tot 8% van de bevolking holebi is, wat betekent dat het om een kwart miljoen Vlamingen gaat. Bij zo’n 20% van de Vlamingen is iemand in zijn of haar directe omgeving holebi. Voor transgender personen concludeert Transgender Infopunt dat 0,7% van de mannen en 0,6% van de vrouwen zich psychisch méér het andere dan het eigen geboorte-geslacht voelt. In de periode van januari 1993 tot en met 30 juni 2015 zijn er in België 794 personen officieel van geslacht veranderd. Uiteraard zijn er ook binnen de sportwereld holebi’s en transgender personen aanwezig.

80% van de holebi’s ontdekt voor hun 20ste jaar zijn of haar geaardheid. Voor jongeren is het dan ook belangrijk dat ze binnen de sportclub de steun krijgen die ze nodig hebben. Sport is soms nog een bastion van stereotype mannelijkheid en heteroseksualiteit. Maar we kunnen veel zaken doen om een meer holebivriendelijke sportomgeving te creëren.

Lees meer

Ander onderzoek

Uit ander onderzoek blijkt dat bijna een kwart van de sportende holebi’s hun geaardheid verzwijgt. 66% vertelt het slechts aan enkele medespelers. 9,5 procent is in zijn sportclub open over de geaardheid. Wat deze cijfers nog opmerkelijker maakt, is dat het gaat om sporters die zich buiten de sport wel al geout hebben. Sport blijkt de sociale kring met het hoogste percentage holebi’s dat niet uit de kast is gekomen. Dit percentage ligt nog hoger bij jongeren onder 22 jaar. De drempel blijkt hoger in ploegsporten dan in individuele sporten, en hoger voor mannen dan vrouwen.

Internationaal onderzoek bevestigt dat 80% al getuige is geweest van homofobie in de sport. Holebi’s die zich outen, krijgen dan ook al te vaak te kampen met directe of indirecte discriminatie dat varieert van ontkenning en gebrekkige aandacht over schelden en treiteren tot intimidatie, openlijke discriminatie of zelfs fysiek geweld.

Dit leidt ertoe dat veel holebi’s veel vaker aan individuele sport doen, ofwel overstappen naar sportverenigingen voor holebi’s of zelfs volledig stoppen met sporten. In Vlaanderen en Brussel zijn er meer dan 125 verenigingen voor holebi’s en transgender personen actief. Ontdek het aanbod op de website van belangenvereniging Çavaria hier.

Homo- en transfobie binnen het voetbal

Binnen het voetbal is homofobie een groter probleem dan andere vormen van discriminatie, zo blijkt uit Frans, Brits en Nederlands onderzoek. Ook wordt rond dit issue weinig actie ondernomen, in tegenstelling tot heel wat andere thema’s, zoals de strijd tegen racisme.

Zo vindt 25% van de Britten de voetbalwereld homofoob, terwijl slechts 10% het voetbal als racistisch inschat. Hoewel 75% van de supporters gelooft dat holebi’s in het voetbal aanwezig zijn, komen ze toch amper uit de kast. Vooral de angst voor reacties bij supporters, tegenstrevers, ploeggenoten en de media en sponsors speelt hierin een rol. Dat 70% van de voetbalsupporters de voorbije 5 jaar geconfronteerd is geweest met homofobe uitspraken tijdens de wedstrijd, bevestigt dat deze angst vaak gegrond is.

De cijfers in Vlaanderen bevestigen de cijfers op internationaal vlak. Zo voelt 30% van de Belgische voetballers zich ongemakkelijk als ze douchen naast een homo. Hoewel 59% van de Belgische profvoetballers weet dat er homo’s zijn in eerste klasse, heeft voorlopig nog geen enkele profvoetballer in België zich geout. Dat angst voor negatieve reacties een rol speelt, kan moeilijk ontkend worden. Zo blijkt dat maar liefst 68% van de Belgische profspelers vindt dat homo’s niet thuishoren in het voetbal.

Wat kan je doen tegen homo- of transfobie?

Gelukkig kan je met enkele kleine tips heel wat doen om het klimaat voor holebi’s en transgender personen in jouw sportclub te verbeteren.

Als bestuurder:

1. Maak duidelijke regels en afspraken, zodat er geen twijfel is: holebifobie, transfobie, seksisme of andere vormen van discriminatie kunnen niet bij ons.

2. Communiceer duidelijk over het beleid en de acties van de club rond holebifobie, transfobie, seksisme, enzovoort. Zorg er voor dat iedereen achter de acties staat door te luisteren naar feedback van spelers, trainer, ouders en supporters, en de acties aan te passen aan hun commentaar.

3. Zijn er incidenten, grijp snel en kordaat in, zodat iedereen die bij de club betrokken is begrijpt waar de rode lijn is.

4. Als iemand in de club slachtoffer wordt van pesterijen, ondersteun hem, haar of hun dan.

Als trainer:

1. Zorg voor een sfeer waar iedereen zich goed voelt, in of uit de kast.

2. Reageer op elke vorm van ongewenst gedrag, hoe klein ook.

3. Sanctioneer als de speler ongewenst gedrag blijft vertonen.

4. Geef het goede voorbeeld. Maak bijvoorbeeld geen flauwe grappen over seksualiteit, en lach niet mee als sporters of derden flauwe grappen maken over homo’s, lesbiennes, biseksuelen of transgender personen.

Als supporters:

1. Reageer op elke vorm van ongewenst gedrag, hoe klein ook.

2. Geef zelf het goede voorbeeld.

3. Meld incidenten bij het clubbestuur.

Meer weten: www.maakergeenspelvan.be.

Meer informatie?

Via deze themapagina vind je verwijzingen naar instrumenten, goede praktijken, organisaties, enzovoort.

Neem contact op!

Vragen, suggesties of opmerkingen zijn steeds welkom via zeno@ethischsporten.be.

Heb je suggesties om onze themapagina aan te vullen? Laat het zeker weten!

Op de hoogte blijven van onze activiteiten?