Ouders

Ouders

Kinderen doen graag aan sport omdat ze er plezier aan beleven, hun energie erin kwijt kunnen en al sportend nieuwe vaardigheden leren. Een belangrijke factor in de ontwikkeling van deze jonge sporters is de opvoedende rol van de ouders.

Een stimulerende ouder-kindrelatie zorgt voor een groter spelplezier bij jeugdspelers, wat op zijn beurt weer leidt tot betere prestaties en de kans vergroot dat ze langer hun sport blijven beoefenen. Het is dus in het belang van de jeugdsporters om hen zo positief mogelijk te motiveren en een sportieve sfeer te creëren.

Lees meer

De centrale rol van ouders

Dat het gedrag van ouders gevolgen heeft voor de sportprestaties van hun kinderen, is natuurlijk niet onlogisch. Ouders vervullen een centrale rol: ze zijn verantwoordelijk voor het aankopen van sportkledij, het betalen van het inschrijvingsgeld of het vervoer van en naar de sportclub. Daarnaast zijn verschillende ouders ook actief als vrijwilligers binnen de sportclubs van hun kinderen.

Het is dus van belang ouders bewust te maken van hun gedrag thuis en langs de zijlijn opdat jonge sporters hun vreugde blijven vinden in de sport die ze beoefenen. Een open communicatie vanuit de sportclub en een positieve benadering naar de jeugdspelers staat hierin centraal.

Enkele wetenschappelijke resultaten

Dat een mentaliteit van positieve motivatie niet zo evident is, maakt een studie van de Stichting Ideële Reclame in Nederland uit 2011 duidelijk. Daaruit blijkt dat 46% van de ouders zich ergerde aan het gedrag van andere ouders langs de zijlijn, terwijl omgekeerd 40% dacht dat andere ouders zich nooit aan hen ergerden.

Hoewel jeugdspelers zich ergeren aan het boegeroep langs de zijlijn in het algemeen, is het toch vooral het roepgedrag van de eigen ouders die hen het meest stoort. Ouders schatten de druk en het verwachtingspatroon die ze aan hun kinderen opleggen veelal ook lager in dan de kinderen zelf. Onderzoek uit 2008 van het Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen toonde dan weer aan dat ouders vooral vinden dat andere ouders te veel druk op hun kinderen leggen.

Lees hier ons advies over ouderbetrokkenheid

Op de hoogte blijven van onze activiteiten?