Armoede

Armoede - Organisaties

België

Demos

Het kenniscentrum Demos houdt zich bezig met maatschappelijke en beleidsontwikkelingen in de sectoren cultuur, jeugdwerk en sport.

http://www.demos.be/

Netwerk tegen Armoede

In het Netwerk tegen Armoede werken 59 verenigingen, waar mensen in armoede het woord nemen, in Vlaanderen en Brussel samen met het uiteindelijke doel armoede en sociale uitsluiting uit te bannen.

http://www.netwerktegenarmoede.be/

Vlaams Armoedesteunpunt

Het Vlaams Armoedesteunpunt onderzoekt armoede en sociale uitsluiting in Vlaanderen: het ontstaan, het voortbestaan en de kenmerken.

http://www.vlaamsarmoedesteunpunt.be/

Unia

Unia is een onafhankelijk interfederaal openbare instelling gespecialiseerd in het gelijkekansenbeleid en het non-discriminatiebeleid.

http://www.diversiteit.be/

Uit De Marge

Uit De Marge vzw ijvert voor de rechten van maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren door maatschappelijke verandering.

http://www.uitdemarge.be/sport

vzw De Rand

VZW De Rand wil vanuit een Nederlandstalige profilering in de Vlaamse Rand bijdragen aan een open en verdraagzame leefgemeenschap.

http://www.derand.be/taalpromotie/sportwoordenboekje

Kras

De Antwerpse jeugdwerkorganisatie Kras wil kinderen, tieners en jongeren bereiken die het moeilijker hebben om aan te sluiten bij wat er te beleven is in de stad.

http://www.krasjeugdwerk.be/

JES

JES is een stadslabo voor kinderen en jongeren in Antwerpen, Brussel en Gent.

http://www.jes.be/

vzw Jong

Vzw Jong is het Gentse particuliere jeugdwelzijnswerk met als doel de persoonlijke en maatschappelijke emancipatie en participatie van kinderen en jongeren te bevorderen.

http://www.vzwjong.be/

vzw Alarm

Vzw Alarm probeert kinderen en jongvolwassenen die kampen met problemen of beperkingen omwille van sociale omstandigheden de kans te geven om zich volledig te ontplooien in onze huidige samenleving.

http://www.vzwalarm.be/

Centrum Algemeen Welzijnswerk

Het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) helpt mensen met al hun vragen en problemen die te maken hebben met welzijn.

http://www.caw.be/

Buitenland

Girl Effect

Girl Effect wordt ondersteund door Nike en wil meisjes in armoede wereldwijd helpen in hun ontwikkeling.

http://www.girleffect.org/

Solidarity Sports

Solidarity Sports wil kansarme kinderen in Londen de kans geven om te sporten en zo waardevolle vaardigheden mee te geven.

http://www.solidaritysports.org/

Op de hoogte blijven van onze activiteiten?