Fairplay

Fair Play - Organisaties

België

Sport beweegt je school

‘Sport beweegt je school’ ondersteunt de school stapsgewijs invulling te geven aan haalbare en realistische doelen om een kwalitatief bewegings- en sportbeleid uit te bouwen dat aansluit bij het opvoedingsproject van de school.

http://www.sportbeweegtjeschool.be/index.php

Buitenland

The European Fair Play Movement

The European Fair Play Movement promoot fair play en tolerantie in breedste zin op Europees niveau door fair play campagnes te steunen en samen te werken met overheden en besturen.

http://www.fairplayeur.com/

International Committee for Fair Play

Sinds de oprichting in 1963 door UNESCO en enkele internationale sportorganen staat het International Committee for Fair Play voor de wereldwijde verdediging en promotie van fair play.

http://www.fairplayinternational.org/

The Foundation for Global Sports Development

The Foundation for Global Sports Development organiseert en ondersteunt sportinitiatieven die fair play, educatie en fysieke en andere voordelen van sport bij de jeugd over de hele wereld promoot.

http://globalsportsdevelopment.org/

Op de hoogte blijven van onze activiteiten?