Cover gsport

G-sport - Organisaties

België

G-sport Vlaanderen

Het Steunpunt G-sport Vlaanderen vormt “de olie binnen het raderwerk van de G-sportwereld in Vlaanderen”. Het Steunpunt zorgt voor de operationele uitwerking van de Conceptnota G-sport Vlaanderen 2012-2020.

http://www.gsportvlaanderen.be/

GRIP

Gelijke Rechten voor Iedere Persoon met een handicap (GRIP) is een burgerrechtenorganisatie die streeft naar gelijke rechten én kansen voor iedereen. De organisatie richt zich in de eerste plaats op mensen met een handicap.

http://www.gripvzw.be/

721518 parantee psylos logo

Parantee-Psylos

Parantee-Psylos creëert kansen zodat alle personen met een beperking volgens hun eigen behoeften, mogelijkheden en ambities, op een gezonde en kwaliteitsvolle manier aan sport en beweging kunnen doen. Parantee-Psylos is de Vlaamse unisportfederatie G-sport en organiseert het sportaanbod voor personen met een beperking in Vlaanderen. Voor meer informatie over het G-sportaanbod in Vlaanderen kan je contact opnemen via 09 243 11 70 of info@parantee-psylos.be

http://www.parantee.be/

Recreas

Recreatief Aangepast Sporten vzw of kortweg Recreas vzw, partner van de Socialistische Mutualiteiten, is dé grootste door BLOSO erkende en gesubsidieerde recreatieve sportfederatie voor personen met een beperking.

http://www.recreas.be/

To Walk Again

To Walk Again wil laagdrempelige en aangepaste sport- en bewegingsactiviteiten aanbieden aan kinderen, jongeren en volwassenen met een fysieke beperking en hun entourage.

http://www.towalkagain.be/

Te Gek!?

Met het drempelverlagende project ‘Te Gek!?’ wil het psychiatrisch ziekenhuis Sint-Annendael uitdrukkelijk werk maken van een positieve beeldvorming over psychiatrie en geestelijke gezondheidszorg.

http://www.sad.be/tegek/

Geestelijk Gezond Vlaanderen

De website Geestelijk Gezond Vlaanderen is een realisatie van de Vlaamse Vereniging voor Geestelijke Gezondheid (VVGG) en Te Gek!? om in Vlaanderen het stigma dat over psychische problemen hangt, te verminderen.

http://www.geestelijkgezondvlaanderen.be/

Belgian Paralympic Committee

Het Belgian Paralympic Committee (BPC) vertegenwoordigt de Paralympische Beweging en haar waarden in ons land en werkt al jaren aan een positieve beeldvorming met de klemtoon op het sportieve prestaties.

http://www.paralympic.be/

Inclusie Vlaanderen

Inclusie Vlaanderen verdedigt de belangen van personen met een verstandelijke handicap op lokaal en Vlaams niveau. Daarnaast organiseert het activiteiten voor deze doelgroep en zorgt het voor informatie en ondersteuning.

http://www.inclusievlaanderen.be/

Buitenland

Stichting Onbeperkt Sportief

De Nederlandse Stichting Onbeperkt Sportief wil ervoor zorgen dat meer mensen met een handicap – lichamelijk, verstandelijk, met een visuele of auditieve beperking, met gedragsstoornissen en autisme, en chronisch zieken – deelnemen aan sport- en beweegactiviteiten.

http://www.onbeperktsportief.nl/

Stichting BAS

Stichting BAS (Bredase Aangepaste Sporten) richt zich op het stimuleren van sport en beweging voor alle mensen met een beperking.

http://aangepastesporten.nl/

MASIS

The Mobility and Support Information Service (MASIS) wil aangepaste en relevante informatie aanbieden over de barrières die mensen met een beperking moeten overwinnen. Het helpt hen ook met het zoeken naar oplossingen.

http://www.masis.org.uk/

United Nations Enable

United Nations Enable is de officiële website van het Secretariaat voor de Convention on the Rights of Persons with Disabilities (SCRPD) van de VN en biedt informatie over handicaps en het werk van de VN voor personen met een beperking.

http://www.un.org/disabilities/default.asp?id=17

Disabled Motorists Federation

Het Britse Disabled Motorists Federation (DMFed) street naar een meer inclusieve en gelijke samenleving om het welzijn en zelfvertrouwen van mensen met een beperking en hun verzorgers te verbeteren.

http://disabledmotoristsfederation.org.uk/

Special Olympics

Special Olympics biedt het hele jaar door trainingen en competities aan voor kindren en volwassenen met een verstandelijke beperking.

http://www.specialolympics.org/

International Paralympic Committee

The International Paralympic Committee (IPC) is het bestuursorgaan van de Paralympische Beweging en wil para-atleten naar sportieve hoogtepunten duwen, onder meer door de organisatie van de Paralympische Spelen.

http://www.paralympic.org/

Ieder(in)

Ieder(in) is de Nederlandse koepelorganisatie van mensen met een lichamelijke handicap, verstandelijke beperking of chronische ziekte. Het maakt zich sterk voor een samenleving waarin iedereen kan meedoen en niemand wordt uitgesloten.

https://iederin.nl/

Op de hoogte blijven van onze activiteiten?