Gendergelijkheid

Gendergelijkheid - Organisaties

België

RoSa vzw - kenniscentrum voor gender en feminisme

Vrouwelijke sportprestaties die worden geminimaliseerd in de media, stereotiepe omschrijvingen van mannelijke en vrouwelijke atleten, debatten over ‘de gepaste’ sportkledij en ongelijke beloning, seksistische commentatoren, ... Seksisme, misogynie en genderstereotypen in de sport, de voorbeelden vliegen ons om de oren. Op de website van RoSa vzw vind je doorverwijzingen naar persartikels omtrent dit thema. Neem zeker ook eens een kijkje in hun (online) bibliotheek!

https://www.rosavzw.be/site/index.php/gender-in-de-pers/hot-topics/767-seksisme-in-de-sport

De Genderkamer van de Vlaamse Ombudsdienst

​Een klacht over discriminatie op basis van gender in de sport? Geef het door aan de Genderkamer van de Vlaamse Ombudsdienst. Daarnaast schreef ombudsvrouw Annelies D’Espallier recent een onderzoek over ‘Gender en sport’ (zie ICES-thema ‘holebi’s en transgender personen’).

http://www.vlaamseombudsdienst.be/ombs/nl/gender/gender.html

Agentschap Binnenlands Bestuur - Team Gelijke Kansen

Ondanks alle verdragen, wetten en decreten waarin de gelijkheid van alle burgers staat ingeschreven, ondanks het feit dat in Europa de gelijkheid in rechte overal verworven is, zijn ‘gelijke kansen’ nog lang geen realiteit voor iedereen. Ook in Vlaanderen niet. Het Team Gelijke Kansen van het Agentschap Binnenlands Bestuur zet zich elke dag in voor meer gelijke kansen. In het verleden werden ze vaak betrokken bij projecten rond sport en gelijke kansen en recent ook gender en seksuele diversiteit in de sport.

https://gelijkekansen.be/home

Buitenland

International Working Group on Women & Sport

De International Working Group (IWG) on Women & Sport is ‘s werelds grootste netwerk dat streeft naar het vooruithelpen en versterken van vrouwen en meisjes enerzijds en de sport anderzijds. Dat ligt in lijn van de 17 Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties, en meer specifiek de 5e doelstelling ‘gendergelijkheid en versterking van alle vrouwen en meisjes’.

http://iwg-gti.org/

The Women’s Sports Foundation (VS)

The Women’s Sports Foundation is in 1974 opgericht door tennislegende Billie Jean King. De organisatie wil meisjes en vrouwen helpen om via sport hun volle potentieel te bereiken in hun leven. Ze ondersteunen opkomende atleten, financieren onderzoek en zorgen voor opleiding. Ze zijn een belangrijke belangenbehartiger voor gendergelijkheid in de sport.

http://www.womenssportsfoundation.org/

Women in Sport (VK)

‘Women in Sport’ werd in 1984 opgericht om elk meisje en elke vrouw in het Verenigd Koninkrijk de kans te geven om te kunnen genieten van de vele voordelen van sport.

https://www.womeninsport.org/

Op de hoogte blijven van onze activiteiten?