Interculturaliteit

Interculturaliteit - Organisaties

België

Unia

Unia is een onafhankelijk interfederaal openbare instelling gespecialiseerd in het gelijkekansenbeleid en het non-discriminatiebeleid.

http://www.diversiteit.be/

Minderhedenforum

Het Minderhedenforum vertegenwoordigt etnisch-culturele verenigingen in Vlaanderen en Brussel en geeft mensen met een migratieachtergrond een stem.

http://www.minderhedenforum.be/

Demos

Het kenniscentrum Demos houdt zich bezig met maatschappelijke en beleidsontwikkelingen in de sectoren cultuur, jeugdwerk en sport.

http://www.demos.be/

Sport en Diversiteit

De website Sport en Diversiteit richt zich enerzijds op sportclubs en hun trainers, vrijwilligers, bestuursleden, ouders etc. en anderzijds op professionele ondersteuners bij sportdiensten, koepelverenigingen, integratiecentra- en diensten etc.

http://www.sportendiversiteit.be/

Samen Inburgeren

Samen Inburgeren is de naam van een Vlaams model van inburgeringscoaching, waarbij vrijwilligers zich engageren om inburgeraars te ondersteunen bij hun inburgeringsproces, want inburgeren doen we samen.

http://www.sameninburgeren.be/

Buitenland

Play the Game

Play the Game is een internationaal conferentie- en communicatie-initiatief dat de ethische basis van sport wil versterken en democratie, transparantie en vrijheid van meningsuiting wil promoten binnen sport.

http://www.playthegame.org/

Sporting Equals

Sporting Equals gaat voor een grotere sportbetrokkenheid bij kwetsbare gemeenschappen en dan vooral bij etnische minderheden in het Verenigd Koninkrijk.

http://www.sportingequals.org.uk/

FARE

FARE (Football Against Racism Europe) is een koepelorganisatie voor verschillende organisaties die voetbal zien als een middel om alle vormen van sociale ongelijkheid te tackelen.

http://www.farenet.org/

Kick it out

Kick It Out is een campagne-gerichte organisatie en gaat de strijd aan tegen alle vormen van discriminatie binnen het voetbal. Daarvoor werkt het samen met voetbalautoriteiten, clubs, spelers en supporters.

http://www.kickitout.org/

Cities of Migration

Cities of Migrations wil goede voorbeelden van integratie tonen en innovatieve praktijken promoten die inclusie en stedelijke verrijking bevorderen.

http://citiesofmigration.ca/

Op de hoogte blijven van onze activiteiten?