Pesten

Pesten - Organisaties

België

Tumult

Tumult streeft ernaar dat álle kinderen en jongeren in Vlaanderen en Brussel een actieve cultuur van vrede en geweldloosheid ontdekken, zelf vormgeven en geëngageerd uitdragen.

http://tumult.be/

Cyberpesten.be

De website www.cyberpesten.be bundelt gegevens over cyberpesten, geeft aan hoe jongeren elkaar cyberpesten, hoe je jezelf of je kind ertegen kan beschermen en wat school, organisatie of plaats waar jongeren verblijven ertegen kan doen.

http://www.cyberpesten.be

Awel

Awel wil een betrouwbaar aanspreekpunt voor kinderen en jongeren zijn, via een voor de hand liggend, gratis en makkelijk bereikbaar contactkanaal.

https://www.awel.be/

Jong & van zin

Jong & Van Zin wil dat alle kinderen en jongeren authentiek en weerbaar kunnen deelnemen aan en genieten van het samenleven.

http://www.jongenvanzin.be/

Buitenland

De Kinderconsument

De Kinderconsument houdt zich als eerste organisatie in Nederland bezig met kinderrechten in de multimediamaatschappij. Voorlichting over cyberpesten heeft de grote aandacht.

http://www.dekinderconsument.nl/

Pestweb

Pestweb is bedoeld voor iedereen die in Nederland op school zit en op wat voor manier dan ook met pesten te maken heeft. Niet alleen leerlingen die gepest worden, maar ook kinderen en jongeren die iemand kennen die gepest wordt en pesters zelf, zijn welkom bij Pestweb.

http://www.pestweb.nl/

STOMP Out Bullying

STOMP Out Bullying is de grootste nationale organisatie tegen (cyber)pesten in de Verenigde Staten.

http://www.stompoutbullying.org/

BullyingUK

BullyingUK is een onderdeel van Family Lives en wil pesten aanpakken door middel van verschillende adviezen, informatie en campagnes tegen pesten.

http://www.bullying.co.uk/

Champions Against Bullying

Champions Against Bullying gaat voor een samenleving waarin elk kind de mogelijkheid krijgt om zich te ontwikkelen en te leren zonder angst, geweld of andere beperkingen.

http://www.championsagainstbullying.com/

BullyingEducation.Org

BullyingEducation.Org wil een machtig wapen in de strijd tegen pesten zijn. Om echte veranderingen te creëren, wordt de problematiek van pesten vanuit alle hoeken besproken.

http://www.bullyingeducation.org/

Pacer Teens Against Bullying

De website Pacer Teens Against Bullying is gemaakt voor en door kinderen over het thema pesten.

http://www.pacerteensagainstbullying.org/tab/

The Anti-bullying Alliance

The Anti-bullying Alliance is Brits samenwerkingsverband dat aan pesten een halt wil toeroepen en een veilige omgeving wil creëren waarin jongeren kunnen leven, groeien, spelen en leren.

http://www.anti-bullyingalliance.org.uk/

Anti-Bullying Ambassador programma

Het Anti-Bullying Ambassador programma is een onderdeel van de Diana Award en biedt instrumenten en opleidingen aan voor jongeren en scholen om anti-pestambassadeurs te worden.

http://www.antibullyingpro.com/

Antibullying Blog

De Antibullying Blog verzamelt al sinds 2011 heel wat informatie en goede praktijken over pesten.

http://antibullyingblog.blogspot.com

Hello Herman Project

Het Hello Herman Project wil via kunst bewustwording creëren over de oorzaken en gevolgen van pestgedrag.

http://www.thehellohermanproject.com/

Op de hoogte blijven van onze activiteiten?