Kinderrechten

Rechten van het kind - Organisaties

België

Kinderrechtencommissariaat

Het Kinderrechtencommissariaat werd opgericht door het Vlaams Parlement en is de Vlaamse pleitbezorger van kinderrechten. Die rol maken ze waar door signalen van kinderen, jongeren en professionals te detecteren en om te zetten in concreet beleidsadvies.

http://www.kinderrechtencommissariaat.be/

KeKi

Het Kenniscentrum Kinderrechten vzw (KeKi) wil de wetenschappelijke kennis over de rechten van het kind samenbrengen, toegankelijk maken, verspreiden en stimuleren.

http://www.keki.be/

Kids & Youth

Kids & Youth is een NGO voor ontwikkelingssamenwerking en strijdt voor de rechten van de meest kwetsbare kinderen.

http://www.kiyo-ngo.be/nl

Buitenland

Team UNICEF

Team UNICEF gelooft in de kracht van sport en spel om het leven van veel kinderen te veranderen en te verbeteren.

http://www.unicef.org/sports/

Right to Play

Right to Play gebruikt de kracht van sport en spel voor de empowerment en educatie van kinderen, opdat ze een gezonde levensstijl aanleren en actieve deelnemers worden van hun gemeenschap. active participants in their communities.

http://www.righttoplay.com/Pages/default.aspx

UEFA Foundation for Children

De UEFA Foundation for Children wil via voetbal kinderen helpen en hun rechten beschermen.

http://uefafoundation.org/

Vamos Jogar

‘Vamos Jogar’ is een initiatief van UNICEF dat de rechten van kinderen beschermt en ijvert voor een veilig en inclusief sportklimaat in Zuid-Amerika en de Caraïben.

http://vamosjogar.info/en/

Keeping Children Safe

Keeping Children Safe wil op internationaal vlak kinderen beschermen tegen alle vormen van geweld, misbruik en uitbuiting.

http://www.keepingchildrensafe.org.uk/

Child Protection in Sport Unit

De Child Protection in Sport Unit wil de rechten van kinderen beschermen binnen en door sport en sportorganisaties in staat stellen om kinderen in een veilig sportklimaat te laten opgroeien.

https://thecpsu.org.uk/

Childreach

Childreach wil de rechten van kinderen wereldwijd beschermen zodat elk kind de mogelijkheid heeft om zijn uniek potentieel te ontplooien.

https://www.childreach.org.uk/

Play the Game

Play the Game is een internationaal conferentie- en communicatie-initiatief dat de ethische basis van sport wil versterken en democratie, transparantie en vrijheid van meningsuiting wil promoten binnen sport.

http://www.playthegame.org/

Sport & Development

Sport & Development is een online platform en kennisbank voor verschillende documenten en instrumenten rond het thema sport en ontwikkeling.

http://www.sportanddev.org/en/

Kinderrechtencollectief

Het Kinderrechtencollectief is een coalitie van Nederlandse kinderrechtenorganisaties ter bevordering van de rechten van het kind.

http://www.kinderrechten.nl/

Terre des Hommes

Terre de Hommes werkt aan een wereld waarin alle kinderen een menswaardig bestaan hebben en kunnen opgroeien tot zelfstandige volwassenen. Een wereld waarin kinderen niet meer worden uitgebuit.

https://www.terredeshommes.nl/

Nederlands Jeugdinstituut

Het Nederlands Jeugdinstituut is de kennisnetwerkorganisatie voor jeugd- en opvoedingsvraagstukken. Het ontwikkelt, beheert en implementeert kennis waarmee de kwaliteit van de jeugd- en opvoedingssector verbeterd kan worden.

http://www.nji.nl/

Defence for Children

Defence for Children is een internationale organisatie die opkomt voor de rechten van kinderen op basis van het VN-Kinderrechtenverdrag.

http://www.defenceforchildren.nl/

Op de hoogte blijven van onze activiteiten?