Toolkit Grensoverschrijdend gedrag voor sportclubs

De Toolkit GG helpt sportclubbesturen bij het voorkomen en aanpakken van grensoverschrijdend gedrag in de sport.
De Toolkit bestaat uit 6 stappen en per stap zijn er een aantal ondersteunende instrumenten. Afhankelijk van de capaciteit en het engagement binnen jouw club kan je basisacties nemen, iets meer doen of een totaalaanpak uitwerken.De aparte instrumenten kan je hieronder per stap downloaden.
TIP: Is jouw sportclub aangesloten bij een erkende sportfederatie? Informeer zeker bij hen voor ondersteuning bij het implementeren van de Toolkit.

Actieplan

Wat kan en wil
jouw sportclub doen?
Basis Iets meer Totaalaanpak
1. Maak GG bespreekbaar Zet GG op de agenda van het clubbestuur Maak een risicoanalyse Stel een clubvisie GG op
2. Stel een Club-API aan Zoek een Club-API en geef mandaat - Bijscholing Club-API
- Maak de Club-API bekend
Werk samen met andere Club-API's
3. Implementeer Gedragscodes - Bepaal doelgroepen
- Bespreek blauwdrukken
Vertaal blauwdrukken in laagdrempelige vorm Veranker in huishoudelijk reglement
4. Integreer een Handelingsprotocol Bespreek blauwdruk en maak specifiek Stel proactief een Noodteam samen Stem proactief af met lokale arts/politie/...
5. Bepaal een Aanwervingsbeleid voor Vrijwilligers Gedragscode toelichten en ondertekenen - Referenties checken
- Kennismakingsgesprek voeren
Uitreksel strafregister opvragen
6. Informeer en Verspreid Online: nieuwsbrief, website, sociale media ... Info- of welkomsbrochure - Infoavond voor trainers, ouders, leden ...
- Bijscholing voor trainers, bestuurders ...

Maak GG bespreekbaar

Zet GG op de agenda van het clubbestuur:

Maak een risicoanalyse:

Stel een clubvisie GG op:

Stel een Club-API aan

Zoek een Club-API en geef mandaat

Bijscholing en bekendmaking Club-API

Werk samen met andere Club-API's

  • Terugkomdagen en intervisiemomenten: check aanbod bij jouw sportfederatie

Implementeer Gedragscodes

Bepaal doelgroepen en bespreek de blauwdrukken

Vertaal blauwdrukken in laagdrempelige vorm

Veranker gedragscodes in het huishoudelijk reglement

Integreer een Handelingsprotocol

Bespreek blauwdruk en maak specifiek

Stel proactief een Noodteam samen

Stem proactief af met lokale arts/politie/...

  • Handleiding voor Club-API's: beschikbaar voor deelnemers aan de bijscholing tot Club-API

Bepaal een Aanwervingsbeleid voor Vrijwilligers

Gedragscode toelichten en ondertekenen

Referenties checken en kennismakingsgesprek voeren

Uitreksel strafregister opvragen

Informeer en Verspreid

Online: nieuwsbrief, website, sociale media ...

  • Voorbeeldteksten (nog niet beschikbaar)
  • Voorbeeldfilmpjes (nog niet beschikbaar)

Info- of welkomsbrochure

Infoavond en bijscholing voor trainers, sporters, ouders ...

Op de hoogte blijven van onze activiteiten?