Tools

tools_smg_head_big

Sport met grenzen

Trainers, begeleiders, clubbestuurders en andere jeugdsportmedewerkers zijn voortdurend in de weer met trainingen, wedstrijden en de talloze organisatorische en praktische taken. Ze doen dat vaak zo intensief en gedreven dat er weinig tijd of aandacht overblijft voor een aspect dat nochtans erg belangrijk is in jeugdwerk: de lichamelijke en seksuele integriteit van sportende kinderen en jongeren.

De Panathlonverklaring

De Panathlonverklaring

Elke jongere heeft het recht om te sporten op zijn of haar eigen maat. Om het recht op sport op jongerenmaat te vrijwaren en kracht bij te zetten, werd de Panathlonverklaring ontworpen.

Is kiezen verliezen?

Is kiezen verliezen?

Als trainer maak je heel wat keuzes tijdens trainingssessies, wedstrijden en contacten met jeugdsporters en hun ouders. Sommige keuzes liggen voor de hand en worden door anderen niet in twijfel getrokken. Maar er zijn ook situaties waarin je voor een ethisch dilemma wordt geplaatst en je keuze minder vanzelfsprekend is.

ethische criteria

Ethische criteria

Als sportfederatie of sportdienst heb je een unieke positie in het sportlandschap om jouw sportclubs positief te stimuleren tot een gezonde sportbeoefening en het nastreven van een ethisch sportklimaat. Om Ethiek in de praktijk te brengen is het voor sportclubs niet altijd eenvoudig. Heel belangrijk dus om de acties die zij nemen blijvend te stimuleren en belonen, zodat een positieve clubcultuur deel gaat uitmaken van de dagelijkse clubpraktijk. Een kwaliteitslabel of subsidiereglement zijn daarvoor uitstekende instrumenten!

toolkit SGG

Toolkit SGG voor sportclubs

De Toolkit SGG helpt sportclubbesturen bij het voorkomen en aanpakken van seksueel grensoverschrijdend gedrag (SGG) in de sport. De Toolkit bestaat uit 6 stappen en per stap zijn er een aantal ondersteunende instrumenten. Afhankelijk van de capaciteit en het engagement binnen jouw club kan je basisacties nemen, iets meer doen of een totaalaanpak uitwerken.

GES Checklist

Checklist Gezond en Ethisch Sporten

Deze checklist voor erkende Vlaamse sportfederaties is een hulpmiddel om na te gaan of de nodige elementen voor een onderbouwd gezond en ethisch sporten-beleid aanwezig zijn in de federatie. De checklist geeft de minimale verplichtingen en verwachtingen mee, vanuit het decreet gezond en ethisch sporten van 20 december 2013 (GES-decreet), maar stimuleert ook in het algemeen een onderbouwd beleid in de federatie.

Op de hoogte blijven van onze activiteiten?