Sport met Grenzen & de rol van de API in jouw club

Afbeeldingsmg

Wanneer: 16/06/2018

Locatie:
Lago Brugge
Doornstraat 110
8200 Brugge

Docent: Anouk Mertens

Organisatie: VZF

Prijs: Leden VZF: GRATIS, Bestuurders en medewerkers erkende federaties: 12.50 €, Ambenaar/onderwijs: 20.00 €, Andere: 30.00 €

Dinsdag 16/06/2018, 10u00-13u00, inschrijven kan t.e.m. 02/06/2018

In samenwerking met de Vlaamse Zwemfederatie vzw en de provinciale besturen, maar de vorming staat ook open voor geïnteresseerden van buiten de zwemfederatie.

De kans dat ook jouw club vroeg of laat wel eens wordt geconfronteerd met signalen of vermoedens van ongepast lichamelijk of seksueel gedrag is reëel. Wie er pas bij stilstaat als er een concreet probleem is, zal misschien niet op de juiste manier reageren. Daarenboven is voorkomen beter dan genezen!

Programma
concrete acties die je als bestuur met je club kan verwezenlijken.

Inschrijven kan t.e.m. zaterdag 02/06/2018 via de website van VZF:

http://zwemfed.be/clubsite/evs/vormingsactiviteiten/sport-met-grenzen-vzf

U kan zich ook registreren als ‘niet-lid’ van de Zwemfederatie.

Indien bij het afsluiten van de inschrijving voor de VZF-clubs nog plaatsen ter beschikking zijn, zal u registratie bevestigd worden tot deelname aan deze vorming tegen een kostprijs van:

Contactpersoon: gretl.vandamme@zwemfed.be,

09/220.53.87

Op de hoogte blijven van onze activiteiten?