Vorming Time Out tegen Pesten

Wanneer: 26/04/2018

Locatie:
Huis van De Sport
Zuiderlaan 13
9000 Gent

Docent:

Organisatie: Sportdienst Stad Gent

Prijs: Gratis voor Gentse sportclubs

Tijdstip:

19u00-22u00

Inhoud:

Tijdens de vorming ‘Time Out tegen Pesten’ kom je te weten hoe je een pestvrije omgeving kan creëren en gaan we samen op zoek naar een positief antwoord op pestgedrag. De vorming staat stil bij wat pestgedrag is, hoe het ontstaat, wat de risicofactoren zijn, met welke gevolgen de gepeste kampt.

Verder krijg je er praktische tips hoe je binnen de totaalwerking van een sportorganisatie kan werken aan een positieve, plezierige en tolerante omgeving waar iedereen meetelt en zichzelf kan zijn, en waar pesten geen kans krijgt om te groeien. Dit doen we aan de hand van de zes laagdrempelige TOP-acties: bewustwording, positief groepsklimaat, aanspreekpunt en meldingsprocedure, gedragscode, thematraining en gepaste reactie.

Als afsluiter leer je via concrete voorbeeldcases hoe je gepast kan reageren op een pestincident en hoe je op lange termijn het pesten kan doen stoppen. De vorming werd ontwikkeld in samenwerking met Tumult vzw.

Info en inschrijven:

https://sites.google.com/site/gentsesportclubs/vormingen

Op de hoogte blijven van onze activiteiten?