Webinar ‘En wat zou jij doen?’ Gepast reageren bij seksueel grensoverschrijdend gedrag in jouw sport

Wanneer: 05/12/2020

Locatie:
Online

Docent: Tine Vertommen (Thomas More) & Arne Aerts (ICES)

Organisatie: Centrum Ethiek in de Sport ism. Vlaamse Trainersschool

Prijs: 7,5 euro per workshop

Deze webinar start met een overzicht van de beschikbare cijfers en enkele hardnekkige mythes over grensoverschrijdend gedrag ten aanzien van jonge sporters. Zo weten we bijvoorbeeld al langer dat niet alleen trainers, maar ook sporters, ouders en andere leden van de sportclub grensoverschrijdend gedrag kunnen stellen in allerlei vormen.

Uit getuigenissen van slachtoffers leren we dat er vaak wel mensen in de omgeving signalen van het misbruik opvingen, maar toch besloten om niet in te grijpen. Deze passieve ‘bystanding’ zorgt er mee voor dat grensoverschrijdend gedrag langer aanhoudt en in ernst kan toenemen.

Het afgelopen jaar vroegen we meer dan 1.000 Vlaamse jeugdtrainers waarom ze wel of niet ingrijpen wanneer ze signalen van grensoverschrijdend gedrag oppikken. Is het voor een trainer makkelijker om een sporter aan te spreken op zijn/haar gedrag, dan een collega-trainer die over de grens gaat? Of voelen trainers zich niet capabel, niet voldoende opgeleid of ondersteund om deze thematiek aan te kaarten? De resultaten van het vragenlijstonderzoek ‘En wat zou jij doen?’ geven inzicht in het doen en denken van trainers bij grensoverschrijdend gedrag en helpen ons om te bepalen op welke manier we hen beter kunnen ondersteunen bij het gepast reageren.

Verder krijg je tijdens dit webinar praktische tips en inspirerende richtlijnen om met je sporters in gesprek te gaan over grenzen, signalen en gepaste reacties bij incidenten van grensoverschrijdend gedrag.

Afsluiten doen we met een discussie over de bevindingen en eigen ervaringen en input van de deelnemers.

Meer info en inschrijven

Op de hoogte blijven van onze activiteiten?