Webinar sport met grenzen

Wanneer: 10/03/2021

Locatie:
online

Docent: Evy Van Coppenolle (ICES)

Organisatie: ICES ism Vlaamse Trainersschool

Prijs: €7.5

Wat doe je als een sporter foto’s heeft genomen van de meisjes onder de douche? Hoe zorg je voor een laagdrempelig aanspeekpunt voor mogelijke problemen? Welke gedragscode maak je op voor sporters en trainers omtrent kleedkamer- en douchegebruik? Kunnen er seksueel getinte mopjes gemaakt worden op de club met kinderen en jongeren? Mogen trainers en jongeren sms’en? Welke stappen neem je als een ouder een probleem meldt? Kan je een lid schorsen of uitsluiten voor lichamelijk of seksueel grensoverschrijdend gedrag? Uit onderzoek (2014) blijkt dat 17% van de bevraagde volwassenen in hun kindertijd en jeugd minstens één ervaring had met seksueel grensoverschrijdend gedrag in een sportomgeving. De kans dat ook jij als trainer vroeg of laat wordt geconfronteerd met signalen of vermoedens van ongepast lichamelijk of seksueel gedrag is dus reëel. Wie er pas bij stilstaat als er een concreet probleem is, zal misschien niet op de juiste manier reageren. Daarenboven is voorkomen beter dan genezen! Op al deze vragen biedt het ‘Sport met grenzen: Vlaggensysteem’ een antwoord. Het pakket bestaat uit een handleiding en 30 situaties die in de sport kunnen voorkomen. Dit webinar is een mix van theorie, tips, voorbeeldcases en eigen aangereikte situaties.

Meer info en inschrijven

Op de hoogte blijven van onze activiteiten?